สบพ.ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินจาก ICAO ได้แก่ Mr. Herve Touron,Head of Training Assessments and Consultancy unit

Description

More Information

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น