สบพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

Description
นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สบพ.กทม. และศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ร่วมให้การต้อนรับนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรืออากาศโท ชิงชีพ บุรีรักษ์ กรรมการผู้แทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการมาเยี่ยมชมกิจการของ สบพ.และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ โครงการสำคัญและผลการดำเนินงาน ของ สบพ.ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สบพ. ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา กรรมการ ผู้แทนกองทัพอากาศ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผ่านระบบ Video Conference

More Information

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น