สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างนางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการหญิงคนแรก พร้อมเป็นสถาบันด้านการบินชั้นนำในภูมิภาค

Description

More Information

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น