สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00005475
ISSN 0857-0086
Call Number ปีที่54 ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย. 53
ชื่อเรื่อง
 • วารสารห้องสมุด= T.L.A. bulletin ปีที่54 ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย. 53
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • T.L.A. bulletin.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
  กำหนดออก ราย 3 เดือน
  หัวเรื่องบุคคล
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • หัวเรื่อง
 • บรรณารักษศาสตร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • ผู้แต่งเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
 • วารสารห้องสมุด= T.L.A. bulletin ปีที่54 ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย. 53
 • T.L.A. bulletin.
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
 • บรรณารักษศาสตร์
 • สารสนเทศศาสตร์
 • สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201192965  ปีที่54 ฉบับที่1 ม.ค.-มิ.ย. 53  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [4391]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold