สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008639
ISSN 16868196
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
Call Number ปีที่38 ฉบับที่1954 วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
ชื่อเรื่อง
 • มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่38 ฉบับที่1954 วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัท มติชน จำกัด, 2552.
  กำหนดออก รายสัปดาห์.
  หัวเรื่อง
 • ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วารสาร.
 • ไทย -- ภาวะสังคม -- วารสาร.
 • ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.
 • มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่38 ฉบับที่1954 วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561.
 • ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วารสาร.
 • ไทย -- ภาวะสังคม -- วารสาร.
 • ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- วารสาร.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61470564  ปีที่38 ฉบับที่1954 วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : นิตยสาร | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8372]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold