สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008638
ISSN 01257226
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
Call Number ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
ชื่อเรื่อง
 • อนุสาร อสท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552.
  กำหนดออก รายเดือน.
  หัวเรื่องบุคคล
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
 • หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว -- วารสาร.
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- วารสาร.
 • ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วารสาร.
 • อนุสาร อสท. ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
 • การท่องเที่ยว -- วารสาร.
 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- วารสาร.
 • ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วารสาร.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61084572  ปีที่ 58 ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : นิตยสาร | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8371]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold