สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008368
ISSN 19060475
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
Call Number ฉบับที่439 เดือนมีนาคม 2560
ชื่อเรื่อง
 • เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ = Semiconductor electronics ฉบับที่439 เดือนมีนาคม 2560.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
  กำหนดออก รายเดือน.
  หัวเรื่อง
 • สารกึ่งตัวนำ -- วารสาร.
 • อิเล็กทรอนิกส์ -- วารสาร.
 • เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ = Semiconductor electronics ฉบับที่439 เดือนมีนาคม 2560.
 • สารกึ่งตัวนำ -- วารสาร.
 • อิเล็กทรอนิกส์ -- วารสาร.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60986231  ฉบับที่439 เดือนมีนาคม 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : นิตยสาร | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8103]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold