สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010733 00010734
ISBN 9780124076822
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.382 G745I 2016
ชื่อผู้แต่ง
 • Grami, Ali.
 • ชื่อเรื่อง
 • Introduction to digital communications / Ali Grami.
 • พิมพลักษณ์ London : Academic Press, 2016.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Digital communications
 • Grami, Ali.
 • Introduction to digital communications / Ali Grami.
 • Digital communications
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62299374  621.382 G745I 2016  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  62964319  621.382 G745I 2016 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9875]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold