สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010526
ISBN 9786165089715
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 421.1 น488ข 2558
ชื่อเรื่อง
 • เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 2 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Stand and written english 2.
 • Standard written English.
 • Standard written English 2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
  หมายเหตุ 1.Unit 11--2.Unit 12--3.Unit 13.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
 • การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยกรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 2 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย
 • Stand and written english 2.
 • Standard written English.
 • Standard written English 2
 • ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
 • การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยกรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62219607  421.1 น488ข 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9706]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold