สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010525
ISBN 9786165089708
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 421.1 น488ข 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • นารีรัตน์ บุญช่วย.
 • ชื่อเรื่อง
 • เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 1 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Stand and written english 1.
 • เขียนอย่างไรได้มาตรฐาน
 • Standard written English.
 • Standard written English 1
 • Standard written English 2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
  หมายเหตุ 1.Answer key --the answers to the Questions.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
 • English language -- Writing.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยกรณ์.
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน.
 • นารีรัตน์ บุญช่วย.
 • เขียนอย่างไร ได้มาตรฐาน 1 = Standard written English / นารีรัตน์ บุญช่วย.
 • Stand and written english 1.
 • เขียนอย่างไรได้มาตรฐาน
 • Standard written English.
 • Standard written English 1
 • Standard written English 2
 • ภาษาอังกฤษ--การเขียน.
 • English language -- Writing.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยกรณ์.
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • การอ่านภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62371689  421.1 น488ข 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9705]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold