สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010520
ISBN 9786169210832
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.2 ศ866ส 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • เศรษฐวิทย์.
 • ชื่อเรื่อง
 • สุดยอดเทคนิคการเขียนเรียงความ / เศรษฐวิทย์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • การเขียนเรียงความ
 • Essay writing techiques.
 • Essay writing techniques.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ผลึกไท, 2558.
  หมายเหตุ สารบัญ : วิธีการเขียนเรียงความ -- สิ่งที่ควรรู้เมื่อเขียนประโยค -- ความสอดคล้องของส่วนต่างๆ ในประโยค -- การรวมข้อความ -- ประโยคไม่สมบูรณ์ -- การทำให้ประโยคกระชับ โดยตัดคำซ้ำซ้อนออก -- การใช้เครื่องหมายวรรคตอน -- ตัวย่อ Abbreviations -- การเขียนเรียงความ -- ตัวอย่างการเขียนเรียงความ
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เรียงความ
 • English language
 • English language -- Writing.
 • Writing
 • การเขียน
 • การเขียนเรียงความ
 • ภาษาอังกฤษ -- เรียงความ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • ความเรียง
 • ความเรียง -- การเขียน
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
 • ภาษาไทย -- ความเรียง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • เรียงความ -- การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • เศรษฐวิทย์.
 • สุดยอดเทคนิคการเขียนเรียงความ / เศรษฐวิทย์.
 • การเขียนเรียงความ
 • Essay writing techiques.
 • Essay writing techniques.
 • เรียงความ
 • English language
 • English language -- Writing.
 • Writing
 • การเขียน
 • การเขียนเรียงความ
 • ภาษาอังกฤษ -- เรียงความ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • การเขียนภาษาอังกฤษ
 • ความเรียง
 • ความเรียง -- การเขียน
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
 • ภาษาไทย -- ความเรียง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
 • เรียงความ -- การเขียน
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62750918  428.2 ศ866ส 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9700]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold