สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010501
ISBN 9786164060197
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 425 พ153ด 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • Dia-gram-mar : คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท, 2558.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ไวยกรณ์ -- ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
 • Dia-gram-mar : คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี / พนิตนาฏ ชูฤกษ์.
 • คู่มือสรุปไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ทุกคนควรมี
 • ไวยกรณ์ -- ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62863295  425 พ153ด 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9681]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold