สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010220
ISBN 9786162755934
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.076 ม428ว 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • มาณิยา วิเศษศิริ.
 • ชื่อเรื่อง
 • วิเคราะห์ศัพท์ ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการ / มาณิยา วิเศษศิริ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ADJ, 2558.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Usage.
 • English Language -- Vocabulary
 • English language -- Examinations.
 • Test of English as a foreign language
 • Test of English for International Communication
 • TOEIC.
 • ภาษาอังกฤษ -- คู่มือ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ
 • ข้อสอบและเฉลย
 • โทอิก
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • มาณิยา วิเศษศิริ.
 • วิเคราะห์ศัพท์ ฉบับ TOEIC พิชิตคะแนนเท่าที่ต้องการ / มาณิยา วิเศษศิริ.
 • English language -- Usage.
 • English Language -- Vocabulary
 • English language -- Examinations.
 • Test of English as a foreign language
 • Test of English for International Communication
 • TOEIC.
 • ภาษาอังกฤษ -- คู่มือ.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ
 • ข้อสอบและเฉลย
 • โทอิก
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61372984  428.076 ม428ว 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9420]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold