สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009200
ISBN 9781316503065
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 425 ม597อ 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • เมอร์ฟีย์, เรมอนด์.
 • ชื่อเรื่อง
 • English grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุงใหม่).
  พิมพลักษณ์ Bangkok : Cambridge University, 2558.
  บรรณลักษณ์ ix, 333 p. : ill.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- แบบฝึกหัด
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ศรีภูมิ อัครมาส
 • Murphy, Raymond.
 • เมอร์ฟีย์, เรมอนด์.
 • English grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย / Raymond Murphy, เขียน ; ศรีภูมิ อัครมาส, แปล
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- แบบฝึกหัด
 • ศรีภูมิ อัครมาส
 • Murphy, Raymond.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60155297  425 ม597อ 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8557]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold