สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008734 00011680
ISBN 9786163480019
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.24076 ธ152ทอ 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • ธนภัทร ภวชโลทร.
 • ชื่อเรื่อง
 • TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก = Essential grammar for the TOEIC test / ธนภัทร ภวชโลทร.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Essential grammar for the TOEIC test
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556.
  บรรณลักษณ์ 220 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- แบบทดสอบ.
 • ธนภัทร ภวชโลทร.
 • TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก = Essential grammar for the TOEIC test / ธนภัทร ภวชโลทร.
 • Essential grammar for the TOEIC test
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- แบบทดสอบ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60995653  428.24076 ธ152ทอ 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  63765155  428.24076 ธ152ทอ 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8185]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold