สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008441
ISBN 9786165470278
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.24076 ต717อ 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • International English language testing system.
 • ชื่อเรื่อง
 • เตรียมสอบ IELTS = International English language testing system.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • IELTS.
 • International English language testing system.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2554.
  บรรณลักษณ์ 295 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 26 ซม.+ CDB 629, CT2761-2762.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สุทิน พูลสวัสดิ์.
 • International English language testing system.
 • เตรียมสอบ IELTS = International English language testing system.
 • IELTS.
 • International English language testing system.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • สุทิน พูลสวัสดิ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59502923  428.24076 ต717อ 2554  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7972]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold