สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008326
ISBN 9786167708072
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.34 ฐ111ฟ 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • ฐนิสา ชุมพล,
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Step by step English
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พราว, 2556.
  บรรณลักษณ์ 497 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. ; ซีดี+รอม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • ฐนิสา ชุมพล,
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ Step by step English / ม.ล. ฐนิสา ชุมพล.
 • Step by step English [sound recording].
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59551464  428.34 ฐ111ฟ 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7876]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold