สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00008133
ISBN 9786163747532
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.0076 น266ค 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • นเรศ สุรสิทธิ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2558.
  บรรณลักษณ์ 425 หน้า + ซีดี-รอม 1 แผ่น.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Test of english for international communication.
 • โทอิก -- การสอบ.
 • โทอิก.
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบแลเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • นเรศ สุรสิทธิ์.
 • คัมภีร์ Redesigned TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์.
 • Test of english for international communication.
 • โทอิก -- การสอบ.
 • โทอิก.
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- การสอบ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบแลเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59373885  428.0076 น266ค 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7683]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold