สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007785
ISBN 9780137134731
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.38412 R278R 2012
ชื่อผู้แต่ง
 • Razavi, Behzad.
 • ชื่อเรื่อง
 • RF microelectronics / Behzad Razavi.
 • ครั้งที่พิมพ์ 2nd ed.
  พิมพลักษณ์ Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2012.
  บรรณลักษณ์ xxiv, 916 p. : ill. ; 26 cm.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Radio frequency integrated circuits -- Design and construction.
 • Razavi, Behzad.
 • RF microelectronics / Behzad Razavi.
 • Radio frequency integrated circuits -- Design and construction.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  558367293  621.38412 R278R 2012  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  558838028 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.38412 R278R 2012 c.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  558007075 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.38412 R278R 2012 c.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7525]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold