สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007643 00007671 00007672
ISBN 9780071635196
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.395 K9645N 2010
ชื่อผู้แต่ง
 • Kundu, Sandip.
 • ชื่อเรื่อง
 • Nanoscale CMOS VLSI circuits : design for manufacturability / Sandip Kundu, Aswin Sreedhar.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Nanoscale complementary metal oxide semiconductor very large-scale integration circuits.
 • พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill, c2010.
  บรรณลักษณ์ xv, 296 p. : ill. ; 24 cm
  หมายเหตุ Includes bibliographical references and index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Metal oxide semiconductors, Complementary -- Design and construction.
 • Integrated circuits -- Very large scale integration -- Design and construction.
 • Nanoelectronics.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Sreedhar, Aswin.
 • Kundu, Sandip.
 • Nanoscale CMOS VLSI circuits : design for manufacturability / Sandip Kundu, Aswin Sreedhar.
 • Nanoscale complementary metal oxide semiconductor very large-scale integration circuits.
 • Metal oxide semiconductors, Complementary -- Design and construction.
 • Integrated circuits -- Very large scale integration -- Design and construction.
 • Nanoelectronics.
 • Sreedhar, Aswin.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557145678  621.395 K9645N 2010  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557901230  621.395 K9645N 2010 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   3. [ ขอจอง ]  557503294 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)  621.395 K9645N 2010 C.3  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7438]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold