สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007538 00007539
ISBN 9780817644345
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.832 A636L 2006
ชื่อผู้แต่ง
 • Antsaklis, Panos J.
 • ชื่อเรื่อง
 • Linear systems / Panos J. Antsaklis, Anthony N. Michel.
 • พิมพลักษณ์ Boston, MA : Birkhäuser, 2006.
  บรรณลักษณ์ xviii, 670 p. : ill. ; 24 cm.
  หมายเหตุ Includes bibliographical references and index.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Linear control systems.
 • Control theory.
 • Signal processing.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Michel, Anthony N.
 • Antsaklis, Panos J.
 • Linear systems / Panos J. Antsaklis, Anthony N. Michel.
 • Linear control systems.
 • Control theory.
 • Signal processing.
 • Michel, Anthony N.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557165450  629.832 A636L 2006 C.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  557587272  629.832 A636L 2006 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7411]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold