สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00007418
ISBN 9789740330899
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428 ก392ภ 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • English for research writing.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
  บรรณลักษณ์ 263 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • การเขียนทางวิชาการ.
 • กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย = English for research writing / กันยารัตน์ เกตุขำ.
 • English for research writing.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • การเขียนทางวิชาการ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  557581070  428 ก392ภ 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7374]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold