สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00006364 00006365
ISBN 9749320875 : 299 บาท
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 425.076 ภ244ท [2548?]
ชื่อผู้แต่ง
 • ภานุ ปรัชญะวิสาล.
 • ชื่อเรื่อง
 • Test on TOEIC grammar & reading / ภานุ ปรัชญะวิสาล.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย [ผู้จัดจำหน่าย], [2548?].
  บรรณลักษณ์ [4], 300 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภานุ ปรัชญะวิสาล.
 • Test on TOEIC grammar & reading / ภานุ ปรัชญะวิสาล.
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์ -- ข้อสอบและเฉลย.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- ข้อสอบและเฉลย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555749074  425.076 ภ244ท [2548?]  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  555747074  425.076 ภ244ท [2548?] ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7014]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold