สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00006079 00006093
ISBN 0973225319 (print on demand (paperback))
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.1325217 C952J 2005
ชื่อผู้แต่ง
 • Croucher, Phil.
 • ชื่อเรื่อง
 • Jar Private Pilot Studies / Phil Croucher.
 • พิมพลักษณ์ [S.l.] : Electrocution, 2005.
  บรรณลักษณ์ 400 p. ; 23 cm.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • Airplanes -- Piloting.
 • Private flying.
 • Croucher, Phil.
 • Jar Private Pilot Studies / Phil Croucher.
 • Airplanes -- Piloting.
 • Private flying.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  555701812  629.1325217 C952J 2005  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
   2. [ ขอจอง ]  555509032  629.1325217 C952J 2005 C.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดศูนย์ฝึกการบินหัวหิน
  [6868]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold