สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00012670
ISBN 9789740327103
DC Call Number 425 อ257ว 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • อภินันท์ ตันติวัตนะ
 • ชื่อเรื่อง
 • ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางเลือก / อภินันท์ ตันติวัตนะ
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Alternative English grammar.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
  บรรณลักษณ์ 222 หน้า
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษx การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • อภินันท์ ตันติวัตนะ
 • ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทางเลือก / อภินันท์ ตันติวัตนะ
 • Alternative English grammar.
 • ภาษาอังกฤษx การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  201094929  425 อ257ว 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [6174]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold