สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000865,ฉ.1 00000866,ฉ.2
ISBN 9743332391
DC Call Number อ 350.0003 ต391ศ 2542
ชื่อผู้แต่ง
 • ติน ปรัชญพฤทธิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ / ติน ปรัชญพฤทธิ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
  บรรณลักษณ์ 429 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • รัฐประศาสนศาสตร์ -- พจนานุกรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.
 • ติน ปรัชญพฤทธิ์
 • ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์ / ติน ปรัชญพฤทธิ์
 • รัฐประศาสนศาสตร์ -- พจนานุกรม
 • รัฐประศาสนศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200918505818 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   อ 350.0003 ต391ศ 2542 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  32200998947852 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   อ 350.0003 ต391ศ 2542 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [484]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold