สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00011930
ISBN 9786162105296
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 382 ค695 2561
ชื่อเรื่อง
 • คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ปรับปรุงใหม่ฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปัญญาชน.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2561.
  หมายเหตุ การเริ่มต้นเป็นผู้ส่งออก-หรือนำเข้าสินค้า -- วิธีการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์ -- ระยะเวลากับวิธีการชำระเงิน -- รอบรู้เรื่องจดหมายเลตเตอร์ออฟเครดิต -- การเตรียมเอกสารส่งออก-นำเข้า -- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม --เสนอขายและรับการสั่งซื้อ -- ความรู้เรื่องระบบขนส่งและตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ -- รอบรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับความเสี่ยง -- การนำเข้า Import -- การติดต่อขอสินเชื่อและการหาตลาดต่างประเทศ -- ความรู้เรื่องภาษีอากรนำเข้า-ส่งออก -- วิธีการทำประกันภัยสินค้า -- ตัวอย่างจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก-นำเข้า
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การค้าระหว่างประเทศ.
 • การส่งสินค้าออก.
 • การส่งเสริมการลงทุน.
 • จดหมายธุรกิจ.
 • บริษัทการค้าระหว่างประเทศ.
 • บริษัทผู้ส่งออก
 • ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์.
 • สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร.
 • สินค้าเข้า.
 • สินค้าเข้า -- คู่มือ.
 • สินค้าออก.
 • สินค้าออก -- คู่มือ.
 • คู่มือการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบมืออาชีพ (ปรับปรุงใหม่ฉบับสมบูรณ์) / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปัญญาชน.
 • การค้าระหว่างประเทศ.
 • การส่งสินค้าออก.
 • การส่งเสริมการลงทุน.
 • จดหมายธุรกิจ.
 • บริษัทการค้าระหว่างประเทศ.
 • บริษัทผู้ส่งออก
 • ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์.
 • สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร.
 • สินค้าเข้า.
 • สินค้าเข้า -- คู่มือ.
 • สินค้าออก.
 • สินค้าออก -- คู่มือ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63442876  382 ค695 2561  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [10832]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold