สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010870
ISBN 9781481260602
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 629.13252 R264F 2015
ชื่อผู้แต่ง
 • Ray, Mike.
 • ชื่อเรื่อง
 • 737NG Training Syllabus : Flight Simulator Training / Mike Ray.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Training Syllabus : for flight simulator pilots
 • พิมพลักษณ์ 2015.
  หมายเหตุ Learning to fly the 737NG like a real pilot is a challenging and exciting adventure awaiting computer-pilots. However, as the increasing complexity of the ADD-ON airplane models blurs the boundary between Professional flight training and flight simulation "games", the task seems very difficult .. or even impossible. Captain Mike Ray's "737NG Training Syllabus" IS the document that will make this transition not only possible, but entertaining and ... well, a whole lot more simple. Written for the beginner as well as the veteran simmer, the profusely illustrated material is crammed with details, diagrams, explanations and useful information. The material starts slowly but builds to a crescendo. It includes a section for the "knows nothing" Ab-initio wannabe pilot and builds to provide information and operational procedures that will provide interesting and useful insight to even the professional airline pilot community.This beautiful and unique document provides the access toolset to the knowledge base that will allow the ordinary garden variety flight sim addict to cross the bridge between operating the current state of the art home based PC flight simulation programs and the real airline style simulator. This book is a MUST HAVE item for the 737NG computer pilot who wants to fly the incredibly accurate add-on airplanes as if they were real pilots. This paperback Black and White version of Captain Mike Ray's book on training to fly the 737NG is a great bargain. You get all the same information that is in the pricier (but more beautiful) color version ... and the same graphic and text that makes the volume such a popular item for both professional airline pilots as well as Flight Simmers. So get a copy ... and learn to fly the 737NG like the pros do.
 • Ray, Mike.
 • 737NG Training Syllabus : Flight Simulator Training / Mike Ray.
 • Training Syllabus : for flight simulator pilots
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62935153  629.13252 R264F 2015  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9988]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold