สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010821
ISBN 9786167890128
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 495.7 ค45ค 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ครองขวัญ ฉิมณรงค์
 • ชื่อเรื่อง
 • Quick Korean ภาษาเกาหลี พูดเลย / ครองขวัญ ฉิมณรงค์ ; Jooyeon Lee, บรรณาธิการ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558.
  หมายเหตุ ทักทาย -- แนะนำตัว -- กล่าวลา -- ขอบคุณ -- ขอโทษ -- แสดงความคิดเห็น -- ถามวันเวลา -- พูดโทรศัพท์ -- นัดหมาย -- ตำหนิ ติ ชม -- ปั๊ง เคด คิดถึง เลิกกัน -- ออกคำสั่ง -- อวยพร -- แสดงความยินดี -- แสดงความเสียใจ -- งานอดิเรก -- สั่งอาหาร -- สั่งกาแฟ - ชอปปิ้ง -- ถามทาง -- โรคภัยไข้เจ็บ.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาเกาหลี -- การออกเสียง.
 • ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์.
 • ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์.
 • ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาเกาหลี -- การใช้ภาษา
 • ภาษาเกาหลี -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาเกาหลี -- ไวยากรณ์
 • ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี -- ภาษาไทย.
 • ครองขวัญ ฉิมณรงค์
 • Quick Korean ภาษาเกาหลี พูดเลย / ครองขวัญ ฉิมณรงค์ ; Jooyeon Lee, บรรณาธิการ.
 • ภาษาเกาหลี -- การออกเสียง.
 • ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์.
 • ภาษาเกาหลี -- คำศัพท์.
 • ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาเกาหลี -- การใช้ภาษา
 • ภาษาเกาหลี -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาเกาหลี -- ไวยากรณ์
 • ภาษาเกาหลี -- บทสนทนาและวลี -- ภาษาไทย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62548044  495.7 ค45ค 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9948]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold