สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010763
ISBN 9789744013569
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 425.2 ศ84จ 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • เศรษฐวิทย์.
 • ชื่อเรื่อง
 • จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Impact expressions at work.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2553.
  หมายเหตุ ความเคารพนับถือ -- ทัศนคติที่ว่าทุกคนล้วนสำคัญ -- สำนวนฝึกพูดเวลามีความเครียด -- การทำงานเป็นทีม -- การประชุมที่สร้างสรรค์ -- คำพูดที่ให้กำลังใจเวลาใครก็ตามเขาทำงานดี -- สำนวนฝึกพูดให้กำลังใจในการพัฒนาตัวเอง -- การวางแผนเพื่อการประชุมทบทวนผลการทำงาน -- การประชุมทบทวนดูผลงาน -- การจัดการกับความเป็นห่วง -- คำชม -- เป้าหมายและการเติบโตของพนักงาน -- การสื่อสารที่ชัดเจน -- การฟังเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน -- ทางเลือกของการสื่อสารที่ชัดเจน -- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -- การริเริ่มสร้างสรรค์ -- การคิดเชิงวิเคราะห์ -- ความยืดหยุ่น -- การบริหารเวลา -- การจัดระเบียบในองค์กร -- ทักษะการนำเสนองาน -- แรงงานที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม -- คนรุ่นต่างๆ ในที่ทำงาน -- คนที่ทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ -- ลูกจ้างชั่วคราว -- การพูดเพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ ในที่ทำงาน -- การใช้คำพูดปฏิเสธ -- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การทำงาน -- ความขัดแย้งของพนักงาน -- การกู้ขวัญกำลังใจในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ -- สภาพเศรษฐกิจที่แย่มาก -- เมื่อสิ่งผิดพลาดออกสู่ที่สาธารณะ -- ทีมทั้งทีมนั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่ -- การประกันสุขภาพ -- โครงการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี -- โครงการเกษียณ -- วันลากิจ ลาป่วย และลาพักร้อน -- เวลาทำงานแบบยืดหยุ่น -- การยอมรับจากประชาชนและรางวัล -- เงินพิเศษ ข้อเสนอจูงใจ และการเบิกจ่ายค่าเรียน -- การแข่งขัน -- ของขวัญและโอกาสพิเศษ -- การกล่าวต้อนรับผู้ที่มาทำงานใหม่ -- การกล่าวต้อนรับแขกต่างชาติ -- การกล่าวคำอำลา -- งานวันเกิด -- งานฉลองวันคริสต์มาส -- งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่ -- การเลี้ยงปีใหม่ -- งานเลี้ยงบาร์บีคิว -- การเลื่อนตำแหน่ง -- วันครบรอบวันแต่งงาน -- งานเลี้ยงแต่งงาน -- การกล่าวต้อนรับผู้ที่มาทำงานใหม่ -- การกล่าวต้อนรับแขกต่างชาติ -- การกล่าวคำอำลา -- งานวันเกิด -- งานฉลองวันคริสต์มาส -- งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ -- การเลี้ยงปีใหม่ -- งานเลี้ยงบาร์บีคิว -- การเลื่อนตำแหน่ง -- วันครบรอบวันแต่งงาน -- การรับรางวัล -- การเสนอรางวัล -- การแสดงความขอบคุณ -- การแนะนำตัวเอง -- การแนะนำคนอื่น -- การกล่าวสุนทรพจน์แบบไม่ได้ตระเตรียมมา -- การเปิดสาขาใหม่ -- การฉลองความสำเร็จ -- การแนะนำเจ้านายคนใหม่ -- การแนะนำพนักงาน -- เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก -- การแนะนำบริษัท -- การแนะนำองค์กร -- การนำผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ไปจัดแสดง -- การคุยเรื่องการขาย -- การเฉลิมฉลองประจำปี -- การแนะนำนโยบายแก่พนักงาน -- การผลิตและการจัดจำหน่าย -- ปรัชญาขององค์กร -- แผนการตลาดในต่างประเทศ -- สาขาใหม่ในต่างประเทศ -- ทัศนคติของชาวจีนด้านการทำงาน -- การบริหารงานของคนทางตะวันออก และชาวตะวันตก -- การขาดแคลนแรงงาน
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- การพูด
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • เศรษฐวิทย์.
 • จับภาษามาหากิน = Impact expressions at work / เศรษฐวิทย์.
 • Impact expressions at work.
 • ภาษาอังกฤษ -- การพูด
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62079125  425.2 ศ84จ 2553  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9895]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold