สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010629
ISBN 9786167037110
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ป338ข 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • ประภัสสร เสวิกุล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน / ประภัสสร เสวิกุล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 19.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2554.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • นวนิยาย.
 • นวนิยายไทย.
 • ประภัสสร เสวิกุล.
 • ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน / ประภัสสร เสวิกุล.
 • นวนิยาย.
 • นวนิยายไทย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62232197  นว ป338ข 2554  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9789]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold