สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00001222
ISBN 974332863
DC Call Number 495.918 ด164ท 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • ดวงใจ ไทยอุบุญ
 • ชื่อเรื่อง
 • ทักษะการเขียนภาษาไทย / ดวงใจ ไทยอุบุญ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
  บรรณลักษณ์ 304 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาไทย -- การเขียน
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.
 • ดวงใจ ไทยอุบุญ
 • ทักษะการเขียนภาษาไทย / ดวงใจ ไทยอุบุญ
 • ภาษาไทย -- การเขียน
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200954925610 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   495.918 ด164ท 2543  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [973]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold