สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010409
ISBN 9786164340169
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 154.63 ฟ131จ 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • ฟรอยด์, ซิกมันด์.
 • ชื่อเรื่อง
 • จิตวิทยาความฝัน = Dream psychology / Sigmund Freud ; เมธินี ไชยคุณา, แปล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Dream psychology
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2560.
  หมายเหตุ ความฝันมีความหมาย -- กลไกทำงานของความฝัน -- ทำไมความฝันจึงบิดเบือนความปรารถนาของผู้ฝัน -- การวิเคราะห์ความฝัน -- เซ็กส์ในความฝัน -- ความปรารถนาในความฝัน -- การทำงานของความฝัน -- กระบวนการปฐมภูมิและกระบวนการทุติยภูมิ-การถดถอย -- จิตใต้สำนึกและความรู้ตัว-ความเป็นจริง
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การตีความหมายฝัน.
 • การทำนายฝัน.
 • จิตวิทยา.
 • จิตวิเคราะห์.
 • ฝัน.
 • ฝัน -- แง่จิตวิทยา
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เมธินี ไชยคุณา
 • ฟรอยด์, ซิกมันด์.
 • จิตวิทยาความฝัน = Dream psychology / Sigmund Freud ; เมธินี ไชยคุณา, แปล.
 • Dream psychology
 • การตีความหมายฝัน.
 • การทำนายฝัน.
 • จิตวิทยา.
 • จิตวิเคราะห์.
 • ฝัน.
 • ฝัน -- แง่จิตวิทยา
 • เมธินี ไชยคุณา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62155239  154.63 ฟ131จ 2560  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9591]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold