สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00010236
ISBN 9789744142856
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428 ส356ภ 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน = Speak English for AEC / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Speak English for AEC.
 • Harvard business review on managing supply chains
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2556.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Conservation and phrase books.
 • Asean
 • ประชาคมอาเซียน.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอาเซียน
 • อาเซียน
 • ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
 • ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน = Speak English for AEC / สุรีรัตน์ ทองอินทร์.
 • Speak English for AEC.
 • Harvard business review on managing supply chains
 • English language -- Conservation and phrase books.
 • Asean
 • ประชาคมอาเซียน.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอาเซียน
 • อาเซียน
 • ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61514079  428 ส356ภ 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9435]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold