สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009941
ISBN 9780230732186
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.34 M479R 2010
ชื่อผู้แต่ง
 • Mccarter, Sam.
 • ชื่อเรื่อง
 • Ready for ielts : coursebook / Sam McCarter.
 • พิมพลักษณ์ Oxford : Macmillan Education, 2010.
  บรรณลักษณ์ 279 p. : col. ill. + 1 CD-ROM.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • English language -- Ability testing.
 • English language -- Examinations, questions, etc.
 • English language -- textbook for foreign speakers.
 • English language -- textbooks for foreign speakers.
 • International English Language Testing System.
 • Universities and colleges -- Entrance requirements.
 • Vocabulary -- Examinations -- Study guides.
 • English Language - IELTS.
 • Mccarter, Sam.
 • Ready for ielts : coursebook / Sam McCarter.
 • English language -- Ability testing.
 • English language -- Examinations, questions, etc.
 • English language -- textbook for foreign speakers.
 • English language -- textbooks for foreign speakers.
 • International English Language Testing System.
 • Universities and colleges -- Entrance requirements.
 • Vocabulary -- Examinations -- Study guides.
 • English Language - IELTS.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61236352  428.34 M479R 2010  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9166]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold