สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009890
ISBN 9789740334774
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 709.5498 ป622ศ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะภูฎาน = Bhutanese art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • Bhutanese art
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
  บรรณลักษณ์ [16], 234 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ศิลปกรรมภูฏาน.
 • ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- ภูฏาน.
 • หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
 • ภูฏาน -- ประวัติศาสตร์.
 • ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • ศิลปะภูฎาน = Bhutanese art / ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล.
 • Bhutanese art
 • ศิลปกรรมภูฏาน.
 • ศิลปกรรมพุทธศาสนา -- ภูฏาน.
 • ภูฏาน -- ประวัติศาสตร์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61701164  709.5498 ป622ศ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9132]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold