สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009888
ISBN 9786167073880
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number อ 340.03 ร421ศ 2557
ชื่อเรื่อง
 • ศัพท์นิติศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557.
  บรรณลักษณ์ (16), 796 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • นิติศาสตร์ -- พจนานุกรม.
 • นิติศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.
 • ศัพท์นิติศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.
 • ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • นิติศาสตร์ -- พจนานุกรม.
 • นิติศาสตร์ -- ศัพท์บัญญัติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  61032871  อ 340.03 ร421ศ 2557  ให้บริการ  ไม่ได้
   ประเภท : อ้างอิง | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [9130]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold