สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009691
ISBN 9789741693153
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ช94ด 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • โชติ ศรีสุวรรณ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ดอกไม้บานที่เชิงภู / โชติ ศรีสุวรรณ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, 2556.
  บรรณลักษณ์ 392 หน้า : ภาพประกอบ.
  หมายเหตุ ได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นอายุ 12-14 ปี ประเภทบันเทิงคดี ประจำปี 2537 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • โชติ ศรีสุวรรณ.
 • ดอกไม้บานที่เชิงภู / โชติ ศรีสุวรรณ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60490199  นว ช94ด 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8955]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold