สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009541
ISBN 9786167037219
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number รส ป338ห 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ประภัสสร เสวิกุล.
 • ชื่อเรื่อง
 • 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล / ประภัสสร เสวิกุล.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์เอโนเวล, 2555.
  บรรณลักษณ์ 448 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง.
 • ประภัสสร เสวิกุล.
 • 60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล / ประภัสสร เสวิกุล.
 • เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60215368  รส ป338ห 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8832]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold