สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009471 00009472
ISBN 9786167078953
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number นว ภ213ค 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • ภาคินัย กสิรักษ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • Kill ร่วมห้องต้องฆ่า / ภาคินัย.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โซฟา, 2556.
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า.
 • ภาคินัย กสิรักษ์.
 • Kill ร่วมห้องต้องฆ่า / ภาคินัย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60695005  นว ภ213ค 2556  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
   2. [ ขอจอง ]  60172828  นว ภ213ค 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8776]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold