สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009445
ISBN 9789742036294
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 347.077 ส166อ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • สมพร พรหมหิตาธร.
 • ชื่อเรื่อง
 • อายุความ แพ่ง-อาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร และศรีนิดา พรหมหิตาธร.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2559.
  บรรณลักษณ์ 339 หน้า.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- อายุความ
 • คำพิพากษาศาล
 • อายุความ -- คดีแพ่ง
 • อายุความ -- คดีอาญา
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • อายุความ
 • อายุความ -- ไทย
 • สมพร พรหมหิตาธร.
 • อายุความ แพ่ง-อาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมพร พรหมหิตาธร และศรีนิดา พรหมหิตาธร.
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- อายุความ
 • คำพิพากษาศาล
 • อายุความ -- คดีแพ่ง
 • อายุความ -- คดีอาญา
 • คดีแพ่ง
 • คดีอาญา
 • อายุความ
 • อายุความ -- ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60506105  347.077 ส166อ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8751]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold