สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009245
ISBN 9786162071287
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 712.6 ศ489ว 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง.
 • ชื่อเรื่อง
 • Vintage garden สวนย้อนยุคร่วมสมัย กลิ่นอายยุโรป / ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง และ จาตุรงค์ ขุนกอง ; ทิพาพรรณ ศิริเวชฏารักษ์, บรรณาธิการ
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • สวนย้อนยุคร่วมสมัย กลิ่นอายยุโรป.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554.
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า : ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • I love garden ;
 • หมายเหตุ Intro -- Modern vintage garden -- Romantic garden -- Simple country life -- Modern classic in black & white -- Sweet dream -- Lakeside vintage -- English cottage memories -- Simple differences -- European classic -- Little Italy.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การจัดสวน
 • สวน -- การจัดและตกแต่ง
 • สวน -- รูปแบบ
 • สวนย้อนยุค
 • สวนยุโรป
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • จาตุรงค์ ขุนกอง
 • ทิพาวรรณ ศิริเวชฏารักษ์
 • ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง.
 • Vintage garden สวนย้อนยุคร่วมสมัย กลิ่นอายยุโรป / ศิริวิทย์ ริ้วบำรุง และ จาตุรงค์ ขุนกอง ; ทิพาพรรณ ศิริเวชฏารักษ์, บรรณาธิการ
 • สวนย้อนยุคร่วมสมัย กลิ่นอายยุโรป.
 • I love garden ;
 • การจัดสวน
 • สวน -- การจัดและตกแต่ง
 • สวน -- รูปแบบ
 • สวนย้อนยุค
 • สวนยุโรป
 • จาตุรงค์ ขุนกอง
 • ทิพาวรรณ ศิริเวชฏารักษ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60841585  712.6 ศ489ว 2554  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8591]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold