สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00009154
ISBN 9789747878493
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number รส ส533ท 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • สังคีต จันทนะโพธิ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ทุ่งแสลงหลวง / สังคีต จันทนะโพธิ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งแรก.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สมิต, 2550.
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า.
  ชื่อชุด
 • ชุด สารคดีย่ำสันดอย.
 • สังคีต จันทนะโพธิ.
 • ทุ่งแสลงหลวง / สังคีต จันทนะโพธิ
 • ชุด สารคดีย่ำสันดอย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60996520  รส ส533ท 2550  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : เยาวชน | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8518]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold