สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009041
ISBN 9786162793882
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 613 ศ641อ 2557
ชื่อนิติบุคคล
 • ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ชื่อเรื่อง
 • อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์ =Ayurveda ancient heritage in the age of globalisation / Amarjiva Lochan, โสภนา ศรีจำปา, บรรณาธิการ.
 • พิมพลักษณ์ นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
  บรรณลักษณ์ 182 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การรักษาโรค.
 • อายุรศาสตร์.
 • การแพทย์แผนโบราณ.
 • ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์ =Ayurveda ancient heritage in the age of globalisation / Amarjiva Lochan, โสภนา ศรีจำปา, บรรณาธิการ.
 • การรักษาโรค.
 • อายุรศาสตร์.
 • การแพทย์แผนโบราณ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60064310  613 ศ641อ 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8418]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold