สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009040
ISBN 9786167956046
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 004.678 ส165ฉ 2559
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลาดรู้เน็ต 2 ตอน Trust on internet (Tol) / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559.
  บรรณลักษณ์ 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • อินเทอร์เน็ต.
 • การป้องกันข้อมูล.
 • ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์^x มาตรการความปลอดภัย.
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ฉลาดรู้เน็ต 2 ตอน Trust on internet (Tol) / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน).
 • อินเทอร์เน็ต.
 • การป้องกันข้อมูล.
 • ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์.
 • คอมพิวเตอร์^x มาตรการความปลอดภัย.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60454005  004.678 ส165ฉ 2559  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8417]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold