สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009305
ISBN 9786167890067
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 428.349 พ749ค 2557
ชื่อผู้แต่ง
 • พิศมร อภิชาตะพงศ์.
 • ชื่อเรื่อง
 • Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พราว, 2557.
  บรรณลักษณ์ 499 หน้า
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การพูด.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 • พิศมร อภิชาตะพงศ์.
 • Quick English ภาษาอังกฤษ พูดเลย / พิศมร อภิชาตะพงศ์.
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี.
 • ภาษาอังกฤษ -- การพูด.
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา.
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60759762  428.349 พ749ค 2557  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8412]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold