สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00009032
ISBN 9786167890029
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 425 ค399ว 2558
ชื่อเรื่อง
 • Quick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษใช้เลย
 • ชื่อเรื่องที่แตกต่าง
 • ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : พราว, 2558.
  บรรณลักษณ์ 499 หน้า; 17หน้า
  หัวเรื่องทั่วไป
 • อังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 • Quick Grammar ไวยากรณ์อังกฤษใช้เลย
 • ไวยากรณ์อังกฤษ ใช้เลย!
 • อังกฤษ -- ไวยากรณ์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  60220120  425 ค399ว 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [8409]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold