สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008386
ISBN 9748903273
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 621.381 ม114ด 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • มงคล ทองสงคราม.
 • ชื่อเรื่อง
 • ดิจิตอลเบื้องต้น / มงคล ทองสงคราม.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2550.
  บรรณลักษณ์ 219 หน้า ; 27 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • ทฤษฎีจำนวนเลข.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์.
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์.
 • มงคล ทองสงคราม.
 • ดิจิตอลเบื้องต้น / มงคล ทองสงคราม.
 • ทฤษฎีจำนวนเลข.
 • วงจรอิเล็กทรอนิกส์.
 • ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59543967  621.381 ม114ด 2555  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7936]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold