สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 00000711
ISBN 9740838715
DC Call Number 658.3 ส831จ 2543
ชื่อผู้แต่ง
 • สุพัตรา สุภาพ.
 • ชื่อเรื่อง
 • จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2 / สุพัตรา สุภาพ.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543.
  บรรณลักษณ์ 239 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การบริหารงานบุคคล
 • สุพัตรา สุภาพ.
 • จับใจคน จับใจงาน เล่ม 2 / สุพัตรา สุภาพ.
 • การบริหารงานบุคคล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  32200936565278 (ทรัพยากรถูกจำหน่าย)   658.3 ส831จ 2543 ล.2  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [790]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold