สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล วารสาร


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 00008310
ISBN 9789740333302
ชื่อย่อห้องสมุดที่ทำรายการ Civil Aviation Training Center Library
DC Call Number 371.102 ท512ถ 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ทิศนา แขมมณี.
 • ชื่อเรื่อง
 • ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด / ทิศนา แขมมณี.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2558.
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่องทั่วไป
 • การเรียนรู้.
 • ความคิดและการคิด.
 • เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน.
 • เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
 • ทิศนา แขมมณี.
 • ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด / ทิศนา แขมมณี.
 • การเรียนรู้.
 • ความคิดและการคิด.
 • เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน.
 • เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59049607  371.102 ท512ถ 2558  ให้บริการ  ได้
   ประเภท : ทั่วไป | สถาบันการบินพลเรือน | ห้องสมุดสถาบันการบินพลเรือน กทม.
  [7860]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Gold